naše dlouhodobá

Investiční strategie

Investicemi na nemovitostním trhu převážně v Česku cílíme na nadstandardní zhodnocování vložených prostředků. V horizontu pěti let tak může investor dosáhnout až 60 % zhodnocení podílu, který do Investone SICAV a.s. vložil. Fond investuje do rezidenčních i komerčních nemovitostí v různém stupni rozpracovanosti a také do již dokončených projektů. Rozvíjí projekty nájemního bydlení, které po dokončení odprodává specializovaným investorům, nakupuje rezidenční nemovitosti v počáteční fázi výstavby a okrajově investuje také do budoucích projektů, k jejichž realizaci je zapotřebí změny územních plánů .

Investice fondu mohou být doplňkově zaměřeny také na projekty ve vybraných zemích Evropské unie. Těm, kdo z jakýchkoliv důvodů potřebují prostředky před dosažením optimálního pětiletého investičního horizontu, umožní fond za stejných podmínek převod jejich podílu na jinou fyzickou osobu anebo případně i podmínečný odkup akcií. Investorům, kteří se budou podílet na rezidenční výstavbě významnějšími vklady, nabízí možnost nákupu bytů v předprodeji, tedy mnohem dřív, než budou představeny retailovému trhu.

Icon

60% zhodnocení

Cílené zhodnocení po 5ti letech
Icon

Různorodé projekty

V rezidenčních i komerčních nemovitostech

TIP: Přemýšlíte nad investováním do bytu napřímo vs investování přes investiční fond? Přečtěte si případovou studii.

Odhadovaný výnos podléhá investičnímu riziku. Přestože prognózy vycházejí z důvodných předpokladů a zohledňují různé scénáře vývoje realitního trhu, nemusí vždy být spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti fondu, Nejedná se proto o zaručený budoucí výnos.

Proč investovat do fondu InveStone?

Nadstandardní výnos : v průměru nad 10,3 % ročně za 5 let
Nemovitosti si uchovávají trvalou hodnotu
Investujete spolu se zakladateli fondu, kteří vložili vlastní peníze
Profesionální správa majetku
Možnost vystoupit po 3 letech nebo kdykoliv převést podíl na jinou osobu
Fond daní své výnosy sazbou 5 %
Přednostní právo na koupi bytu při pětimilionové investici
Už po třech letech je výnos z akcií fondu osvobozen od daně z přijmu
Investor, který chce vstoupit do fondu InveStone, tak může učinit pouze v případě, že je kvalifikovaným investorem, jak stanoví český zákon § 296 a § 272 zákona ZISIF. Mezi požadavky, aby mohl být investor považován za kvalifikovaného investora, patří mimo jiné minimální vklad ve výši 1 000 000 Kč.
aktuální a chystané

Projektové portfolio

01
Bytový Dům Arkalycká

Projekt Arkalycká nabízí v 7 nadzemních podlažích byty 1+kk, 2+kk a 3+kk a v posledním 8 podlaží se nachází lofty. Objekt nabídne 80 bytů, 81 parkovacích stání a 38 sklepů.

02
Výhledy Liberec

Novostavba bytového domu vytváří přirozenou dominantu budoucího lokálního centra v jedné z městských částí Liberce. Jednoduchá kvádrová hmota, umístěná na vyvýšeném místě, má šest podlaží. V rozích každého z nadzemních podlaží prostupují objektem lodžie.

pár slov

O nás

Fond kvalifikovaných investorů, Investone SICAV a.s., byl založen čtyřmi dlouholetými partnery v podnikání a přáteli, Ondřejem Hartlem, Martinem Králem, Karlem Slavíčkem a Jiřím Stopkou. V dnešním silně proměnlivém tržním prostředí je pojí stejná vize: investovat do reálných projektů, na něž si lze sáhnout. Nemovitosti představují trvalou hodnotu, která jen málo podléhá výkyvům trhů. Proto založili InveStone a přichází s investičními příležitostmi do nemovitostí, takových, které mají atraktivní výnos a nejsou přitom spekulativní.

Za dvě desetiletí všichni čtyři úspěšně investovali do řady nemovitostních projektů. Jako developeři vyprojektovali a se svými firmami postavili různorodé rezidenčních nemovitosti. Získali zkušenost s designem jejich interiérů a retailovým prodejem. Věnovali se přípravě výstavby, pronájmu a správě bytových domů i komerčních prostor. Teď tuto zkušenost chtějí proměnit v nadstandardní zhodnocení investic, které fondu svěříte, a to až o 60 % za pět let.

“Sami vkládáme do InveStonu už existující, rozpracované projekty, svoje hotové peníze a vám otevíráme možnost připojit své prostředky k našim vlastním. Naše zakladatelské vklady se přitom budou zhodnocovat vždycky až poté, co fond dosáhne alespoň 5 % výnosovosti ročně. Zatímco vaše vklady se zhodnocují od samého počátku. Pojďte do toho s námi.”– Zakladatelé fondu InveStone
Na projekty a výkonnost dohlíží

Dozorčí rada fondu

spoluzakladatel fondu

Ondřej Hartl

Má rozsáhlé zkušenosti s realitním developmentem. Ve svých firmách, např. Zender Property, se věnuje akvizici a správě výnosových rezidenčních i komerčních nemovitostí. Současně se zabývá developmentem pozemků pro rezidenční výstavbu. Je také aktivním, úspěšným investorem v dalších oborech podnikání.

spoluzakladatel fondu

Martin Král

Vystudoval finanční podnikání a ekonomii. V nemovitostech a službách souvisejících s nemovitostmi podniká téměř dvě desítky let. V projektech vystupuje jako investor a developer zodpovědný za ekonomickou a finanční stránku projektů.

spoluzakladatel fondu

Karel Slavíček

Věnuje se obchodům na realitním trhu posledních pětadvacet let. Jeho expertní doménou je pozemkový development a rezidenční výstavba. Jeho firma EDIFICE Construction and Consulting se specializuje na vedení realitních projektů z pozice investora.

spoluzakladatel fondu

Jiří Stopka

Původně vystudovaný strojař, ale většina jeho profesní dráhy byla předurčena tím, co jej vždycky přitahovalo nejvíc - interiérový design. Od roku 1990 majitel úspěšné rodinné firmy STOPKA, která navrhuje kompletní privátní interiéry nejvyšší kvality po celém světě – od Prahy, přes Švýcarsko, Londýn až na Maledivy a do Karibiku.

aktuální dění okolo fondu

Napsali o nás v médiích

15. 6. 2022
"Nový investiční fond InveStone nabízí zhodnocení až 9 % ročně."

Zhodnocení investic i přes rekordní inflaci.

15. 6. 2022
"Nový investiční fond InveStone nabízí zhodnocení až 9 % ročně."

Zhodnocení investic i přes rekordní inflaci.

15. 6. 2022
"Nový investiční fond InveStone nabízí zhodnocení až 9 % ročně."

Zhodnocení investic i přes rekordní inflaci.

15. 6. 2022
"Nový investiční fond InveStone nabízí zhodnocení až 9 % ročně."

Zhodnocení investic i přes rekordní inflaci.

máte dotaz?

Neváhejte nás kontaktovat

Některý ze zakladatelů fondu se vám ozve a velmi rádi s vámi probereme konkrétní dotazy a případný vstup do našeho investičního fondu.

Investujeme do nemovitostí a cílíme na zhodnocení minimálně 10 % ročně

Sledujte nás
*Tento dokument je určen výhradně pro informační a propagační účely a není nabídkou či výzvou k investování, investičním doporučením, investiční radou ani analýzou investičních příležitostí. Kde je pojmenování “Fond” ve spojení se slovesem, to vyjadřuje souhrnné označení pro Investone SICAV a.s. a investicí do “Fondu” je míněno investicí do akcií Podfondu. Před investičním rozhodnutím je nutné se seznámit se zněním statutu fondu (podfondu). Návratnost ani výnos investice nejsou zaručeny. Upozorňujeme, že hodnota cenných papírů se v čase mění a historické výsledky fondu (podfondu) nejsou indikací ani zárukou výsledků budoucích. Investice fondu (podfondu) podléhají specifickým rizikům uvedeným ve statutu fondu (podfondu). Zdanění fondu (podfondu) je stanoveno zákonem a mohou se do něj promítnout legislativní změny. Text uvedený na těchto webových stránkách nepředstavuje návrh na uzavření smlouvy či na její změnu ani přijetí případného návrhu. Text uvedený na těchto webových stránkách není veřejným příslibem, použití ustanovení §2884 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, o závazcích z právního jednání jedné osoby, se vylučuje. Detailní informace obsahuje statut fondu (podfondu) a sdělení klíčových informací (KID). Pro získání statutu fondu (podfondu) a KID prosím kontaktujte obhospodařovatele a administrátora fondu. Informace na těchto webových stránkách nesmí být reprodukovány, distribuovány nebo postupovány přímo či nepřímo žádné jiné straně v celku ani po částech bez předchozího písemného souhlasu statutárního orgánu fondu.
Depozitář
Obhospodařovatel a administrátor
Regulátor

Tento web má za ušima 🐰