investone
Group159.png

Investujeme do nemovitostních projektů s cílem zhodnocení minimálně 10% ročně*

Investiční strategie

Investicemi na nemovitostním trhu převážně v Česku cílíme na nadstandardní zhodnocování vložených prostředků. V horizontu pěti let tak může investor dosáhnout až 60 % zhodnocení vkladu, který do Investone SICAV a.s., Investone nemovitostní podfond vložil.

 

Fond investuje do rezidenčních i komerčních nemovitostních projektů v různém stupni rozpracovanosti a také do již dokončených projektů. Rozvíjí projekty nájemního bydlení, které po dokončení odprodává specializovaným investorům, nakupuje rezidenční nemovitosti v počáteční fázi výstavby a okrajově investuje také do budoucích projektů, k jejichž realizaci je zapotřebí změny územních plánů.

Investice fondu mohou být doplňkově zaměřeny také na projekty ve vybraných zemích Evropské unie. Ti, kdo z jakýchkoliv důvodů potřebují prostředky před dosažením optimálního pětiletého investičního horizontu, mají možnost převodu svých investičních akcií na jiný subjekt (po udělení souhlasu Investiční společností) anebo mohou investiční akcie odkoupit. Tento odkup však může podléhat výstupnímu poplatku (více informací naleznete ve statutu). Investorům, kteří se budou podílet na rezidenční výstavbě významnějšími vklady, nabízí možnost nákupu bytů v předprodeji, tedy mnohem dřív, než budou představeny retailovému trhu.

Group 110.svg
STP_obyvaci_pokoj_01_a.jpg

Tip

Přemýšlíte nad investováním do bytu napřímo vs investování přes investiční fond? Přečtěte si případovou studii.

Odhadovaný výnos podléhá investičnímu riziku. Přestože prognózy vycházejí z důvodných předpokladů a zohledňují různé scénáře vývoje realitního trhu, nemusí vždy být spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti fondu. Nejedná se proto o zaručený budoucí výnos.

Proč investovat do fondu Investone?

Nadstandardní výnos

13,68% reálný nadstandardní výnos za rok 2022 

Po 3 letech

možnost vystoupit po 3 letech nebo kdykoliv převést podíl na jinou osobu

Akcie

možnost odkupu investičních akcií kdykoliv v průběhu trvání investice

Výnos akcií

už po třech letech je výnos z akcií fondu osvobozen od daně z příjmu

Investor, který chce vstoupit do fondu Investone, tak může učinit pouze v případě, že je kvalifikovaným investorem, jak stanoví český zákon § 296 a § 272 zákona ZISIF.

Mezi požadavky, aby mohl být investor považován za kvalifikovaného investora, patří mimo jiné minimální vklad ve výši 1 000 000 Kč.

Představení managementu

313A2607.jpg

“Sami vkládáme do Investone už existující, rozpracované projekty a svoje hotové peníze. Vám otevíráme možnost připojit své prostředky k našim vlastním formou spoluinvestování. 

 

Široké portfolio projektů je pro nás, ale i vás, efektivním způsobem zajištění peněz."

Dozorčí rada fondu

Fond kvalifikovaných investorů, Investone SICAV a.s., byl založen s jasnou vizí - investovat do reálných projektů, na něž si lze sáhnout. Fond  přichází s investičními příležitostmi do nemovitostí, takovými, které mají atraktivní výnos a nejsou přitom spekulativní. 

Za dvě desetiletí zakladatelé fondu úspěšně investovali do řady nemovitostních projektů. Jako developeři vyprojektovali a se svými firmami postavili různorodé rezidenčních nemovitosti. Získali zkušenost s designem jejich interiérů a retailovým prodejem. Věnovali se přípravě výstavby, pronájmu a správě bytových domů i komerčních prostor. Teď tuto zkušenost chtějí proměnit v nadstandardní zhodnocení investic, které fondu svěříte, a to až o 60 % za pět let.

martin_kral.png

Martin Král

Spoluzakladatel fondu

Vystudoval finanční podnikání a ekonomii. V nemovitostech a službách souvisejících s nemovitostmi podniká téměř dvě desítky let. V projektech vystupuje jako investor a developer zodpovědný za ekonomickou a finanční stránku projektů.

karel_slavicek.jpg

Karel Slavíček

Spoluzakladatel fondu

Věnuje se obchodům na realitním trhu posledních pětadvacet let. Jeho expertní doménou je pozemkový development a rezidenční výstavba. Jeho firma EDIFICE construction & consulting se specializuje na vedení realitních projektů, dceřiné firmy EDIFICE Group jsou podepsány pod mnoha úspěšnými developerskými projekty. 

Projektové portfolio

Investone přemýšlí o Vaší finanční budoucnosti

Investujete se zakladateli fondu

kteří vložili do fondu vlastní peníze

Přednost

přednostní právo na koupi bytu při pětimilionové investici

Hodnota

nemovitosti si uchovávají trvalou hodnotu

Nadstandardní zhodnocení

až 60% za pět let

Investor, který chce vstoupit do fondu Investone, tak může učinit pouze v případě, že je kvalifikovaným investorem, jak stanoví český zákon § 296 a § 272 zákona ZISIF.

Mezi požadavky, aby mohl být investor považován za kvalifikovaného investora, patří mimo jiné minimální vklad ve výši 1 000 000 Kč.

Napsali o nás

Profesionální správa majetku

CSOB.png
Depozitář
delta.png
Obhospodařovatel a administrátor
cnb.png
Regulátor
logo.png
Auditor

Investone SICAV a.s.

Sokolovská 675/9 186 00 Praha 8 – Karlín

IČO 17215528

Sledujte nás

*Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, jehož akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona. V případě investice v rozmezí 1 000 000 CZK až 125 000 EUR posuzuje vhodnost takové investice pro investora DELTA investiční společnost, a.s.

 

Investiční společnost jakožto obhospodařovatel a administrátor fondu upozorňuje, že návratnost ani výnos investice nejsou zaručeny. Hodnota investice do fondu (podfondu) může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Upozorňujeme, že předchozí výkonnost fondu (podfondu) ani odhadovaná výkonost v budoucnosti nezaručuje srovnatelnou či vyšší výkonnost v budoucím období. Před investičním rozhodnutím je nutné se seznámit se zněním statutu fondu (podfondu) a sdělením klíčových informací (KID). Pro získání těchto dokumentů kontaktujte DELTA Investiční společnost, a.s. na info@deltais.cz.

Investice do fondu (podfondu) je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé investici. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu (podfondu). Investice do fondu(podfondu) podléhají specifickým rizikům uvedeným ve statutu fondu (podfondu), která mohou ovlivnit výkonnost fondu i podfondu a tím hodnotu investice.

© 2024 Investone

Designed by NMDS and Wi™

Developed by Wi™